Esthetica as er med i Grønt Punkt Norge

Grønt Punkt bilde

Vi tar miljøansvar ved å delta i en returordning for brukt emballasje.

Til sammen sørger alle medlemsbedriftene i Grønt Punkt Norge for at Norges CO2-utslipp reduseres med 350 000 tonn hvert år.

Du kan gjøre ditt ved å levere brukt emballasje til gjenvinning.
Tenk miljø – kildesorter emballasjen!

www.grontpunkt.no